Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Badania

Określenie wartości nawozowej kompostu wyprodukowanego na bazie odpadów zielonych z terenu Wrocławia składowanego w kompostowni odpadów zielonych w Janówku (2012)

Current conditions of fens from Stolowe Mountains and possibility of their restoration (2011)

Wpływ skały macierzystej i użytkowania terenu na zawartość makroelementów w glebach Parku Narodowego Gór Stołowych (2011)

Wpływ skały macierzystej na zawartość pierwiastków śladowych w glebach Parku Narodowego Gór Stołowych (2011)

Wpływ bariery orograficznej na zawartość i rozmieszczenie mikroelementów w glebach Parku Narodowego Gór Stołowych (2011)

Zróżnicowanie odczynu gleb leśnych występujących na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (2011)

Zależność pomiędzy składem drzewostanu, a akumulacją pierwiastków śladowych w glebach leśnych Parku Narodowego Gór Stołowych (2011)

Zróżnicowanie koncentracji metali ciężkich w różnych typach próchnic gleb leśnych Parku Narodowego Gór Stołowych (2011)