Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Obozy naukowe   (wcześniejsze obozy - Karłów 2010, Karłów 2011)

Obóz naukowy w Michałowicach 18-28.08.2014

W trakcie obozu realizowaliśmy zadanie związane z weryfikacją planowanej lokalizacji stacji zintegrowanego monitoringu środowiska pod katem reprezentatywności pokrywy glebowej w reglu dolnymi górnym wschodniej części Karkonoskiego Parku Narodowego. Bazę obozu ulokowano w pensjonacie „Zacisze” w Michałowicach (Piechowice). W obozie uczestniczyło 12 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a obserwacje terenowe prowadzone były w małych zespołach pod kierunkiem prof. dr hab. Cezarego Kabały, dr hab. Adama Bogacza i dr inż. Jarosława Waroszewskiego.

W pierwszych dniach obozu naukowego odbyliśmy dwie wycieczki edukacyjne. Pierwsza z nich miała miejsce w do kamieniołomie Złoty Widok, gdzie poruszona została tematyka związana z wydobyciem i gospodarowaniem surowcami skalnymi w obrębie masywu Karkonoszy. Druga wycieczka odbyła się do Szkółki Leśnej i Żywego Banku Genów KPN w Jagniątkowie.

Pierwsza tura prac terenowych prowadzona była w strefie reglowej poniżej Czarnego Kotła Jagniątkowskiego. Kartowania glebowe mające pokazać zmienność typów gleb wykonano w dwóch wybranych powierzchniach, na których powstaną stacje zintegrowanego monitoringu środowiska.

Druga tura prac odbywała się w wybranych oddziałach leśnych, a głównym zadaniem było określenie zasięgu występowania gleb skrytobielicowych/skrytobielic w mozaice z glebami brunatnymi i glebami torfowymi oraz glejowymi.