Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Badania
dr inż. Beata Łabaz, inż. Dawid Nowacki, inż. Małgorzata Popenda

Określenie wartości nawozowej kompostu wyprodukowanego na bazie odpadów zielonych z terenu Wrocławia składowanego w kompostowni odpadów zielonych w Janówku

Determine the fertilizer value of compost produced on the basis of green waste from the area of Wrocław stored in a composting green waste in Janówek


Kompostownia „Janówek” ma powierzchnię około 6 hektarów. Na jej terenie został wydzielony teren do gromadzenia odpadów, miejsce na pryzmy kompostowe a także magazyn kompostu gotowego z uszczelnionym dnem. Ma ona za zadanie zmniejszenie ilości gromadzonych na składowiskach odpadów ulegających biodegradacji. Obiekt na ten jest w stanie przyjąć rocznie około 6 tysięcy ton surowców do kompostowania - liście, trawy oraz gałęzi z wycinki drzew i krzewów.

Obecnie trwają badania nad określeniem wartości nawozowej kompostu wyprodukowanego na bazie odpadów zielonych.