Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Badania
Wpływ bariery orograficznej na zawartość i rozmieszczenie mikroelementów w glebach Parku Narodowego Gór Stołowych

Influence of orographic barrier on heavy metal content and location in soil in Stołowe Mountains National Park


Ważnym czynnikiem wpływającym na zawartość i rozmieszczenie mikroelementów w glebach obszarów górskich są bariery orograficzne. Masy powietrza niosące pyły zawierające metale ciężkie, powodują większe zanieczyszczenie gleb, napotykanych na swej drodze, pasm górskich niż obszarów płaskich. Badania zawartości metali ciężkich prowadzono na powierzchniach monitoringowych obejmujących również obszary barier oraz wypłaszczeń. Próbki pobrano z poziomu próchnicy nadkładowej oraz głębokości 0-10cm i 10-20cm za pomocą laski glebowej. W badaniach zwrócono uwagę na zawartość wybranych, najczęściej opisywanych w literaturze, mikropierwiastków. Celem pracy było sprawdzenie, spotykanej w licznych badaniach monitoringowych, tezy o wzroście koncentracji metali w obrębie barier orograficznych. W Górach Stołowych wyraźną barierę orograficzną stanowi masyw Skalnika. Stanowi on pewnego rodzaju „zaporę” dla pyłów rozprzestrzeniających się z terenów południowo – zachodniej Europy. W obrębie punktów monitoringowych masywu Skalnika obserwowano wyższe zawartości głównie ołowiu i cynku w porównaniu do obszarów monitorowanych terenów płaskich okolicy Łężyc. Obserwacje te dotyczą zarówno gleb mineralnych jak i organicznych.