Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Akcje

Prelekcja - Niepylak Apollo - 9 marca 2012

W ubiegły piątek, 9 marca 2012 roku, o godzinie 14  w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się prelekcja pod tytułem “Czynna ochrona motyli w Polsce na przykładzie programu reintrodukcji i restytucji Niepylaka Apollo” poprowadzona przez pana mgr Jerzego Budzika, geodetę z wykształcenia, entomologa amatora z pasji. Ratowaniu populacji Parnassius apollo, największego motyla dziennego w naszym kraju, mgr Budzik oddaje się już od kilkunastu lat. Jego działania, sposób pracy oraz przybliżenie samego gatunku i jego biologii rozwoju to tematy poruszone w trakcie prelekcji.

Niepylak Apollo Parnassius apollo to gatunek występujący obecnie tylko w Pieninach i Tatrach, objęty ścisłą ochroną. Zagrożony jest wyginięciem, ze względu na to, że rośliny żywicielskie dla jego larw to rzadkie gatunki: rozchodnik wielki w Pieninach czy rozchodnik biały i karpacki w Tatrach. Najlepsze warunki siedliskowe dla tego gatunku rośliny stanowią dobrze naświetlone piarżyska wapienne, które wskutek zalesiania i zaniechania wypasu zaczęły zanikać, tym samym przyczyniając się do ograniczenia populacji rozchodnika. Dodatkowo dorosła postać imago owada stanowi cenny okaz dla kolekcjonerów motyli, ze względu na charakterystyczne plamki na skrzydłach, których różnorodność i siłę przyciągania mgr Budzik przedstawił na kilkudziesięciu zdjęciach.


Prelekcja - Niepylak Apollo - 2012

„Reintrodukcja i restytucja niepylaka apollo na Dolnym Śląsku”finansowanego przez  V priorytet PO Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW. Działania w ramach projektu polegają głównie na hodowli niepylaka apollo w warunkach kontrolowanych na terenie Arboretum Leśnego Nadleśnictwa Syców oraz zabezpieczeniu bazy pokarmowej dla rozwijających się gąsienic poprzez uprawę rośliny żywicielskiej, czyli rozchodnika wielkiego. Te pierwsze działania na terenie Arboretum w Sycowie, zostały przybliżone dzięki mgr Budzikowi, który jako specjalista projektu, otrzymał od  władz Pienińskiego Parku Narodowego 250 jaj tego motyla. Celem hodowli jest zabezpieczenie puli genetycznej oraz uzyskanie materiału biologicznego odpowiedniej jakości do prowadzenia prac reintrodukcyjnych i restytucyjnych. Opis pracy mgr Budzika nad hodowlą został wzbogacony o kilkadziesiąt zdjęć pozwalających słuchaczom wyobrazić sobie jak wyglądają tego typu działania. Nasz gość starał się uzmysłowić jak trudne i czasochłonne jest to zajęcie, głównie ze względu próby sparowania motyli.


Prelekcja - Niepylak Apollo - 2012


W czasie prelekcji słuchacze mogli dowiedzieć się które miejsca na Dolnym Śląsku są brane pod uwagę, w ramach omawianego projektu „Reintrodukcji i restytucji niepylaka apollo na Dolnym Śląsku”, jako powierzchnie adaptacyjne, głównie ze względu na historyczne występowanie tego gatunku na tych obszarach.  Wymienione zostały m.in.: Park Narodowy Gór Stołowych z otuliną, Masyw Śnieżnika (Nadleśnictwo Międzylesie) oraz Leśnictwo Kamienna Góra. Poprzez odpowiedź na pytanie zadane przez przewodniczącego SKN Gleboznastwa i Ochrony Środowiska słuchacze mogli się dowiedzieć, że istotny miejscem na Dolnym Śląsku jest rezerwat „Kruczy Kamień”, gdzie już w roku 1994 r. przeprowadzono reintrodukcję niepylaka, prowadzone są już prace restytucji w ramach projektu, przy którym pracuje mgr Jerzy Budzik.

Złożoność i czasochłonność operacji składających się na działania prowadzone w ramach projektu nie pozwalają jeszcze ocenić jego efektów, koniec projektu przewidywany jest na czerwiec 2013 roku. Spotkanie mgr Jerzego Budzika oraz niezwykle barwna i pełna zdjęć prezentacja jego pracy, pozwoliło na poznanie prawdziwego pasjonata i człowieka wierzącego w to, że ten niezwykle cenny gatunek, mogący stanowić nasze „bogactwo naturalne” będzie znów naturalnie występował na Dolnym Śląsku.