<<< Poprzednia Gleba Powrót do Mapy Następna Gleba >>>

Gleby brunatne dystroficzne opadowo-glejowa

 

Gleby brunatne dystroficzne opadowo-glejowe stanowią jednostkę dość silnie genetycznie zróżnicowaną. Opisywane gleby występują przede wszystkim na terenach płaskich i na łagodnych stokach, szczególnie w ich dolnej części i u podnóża stoków. Lokalizacja taka sprzyja dłuższemu zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych, a także pionowej infiltracji w głąb profilu glebowego.

Dominuje uziarnienie gliniaste, najczęściej glina średnia płytko przechodząca w utwór kamienisto-gliniasty, lub glina lekka pylasta płytko przechodząca w glinę średnią, albo glina średnia płytko przechodząca w glinę ciężką.

Miąższość opisywanych gleb, zależna głównie od mikroreliefu jest dość zmienna: wydzielono zarówno gleby średnie głębokie, poprzez dominujące głębokie do bardzo głębokich. Powierzchnia gleb z reguły wolna jest od głazów.

W poziomach powierzchniowych gleby te niemal bez wyjątku wykazują odczyn bardzo silnie kwaśny (pH H20 najczęściej 3,5-4,0, pH KCl 2,5-3,4) Wraz z głębokością pH rośnie, najczęściej do wartości 4,0-5,4. Suma kationów wymiennych, silnie zróżnicowana, waha się najczęściej w przedziale 1-10 cmol(+)/kg gleby, choć zdarzają się profile, gdzie jest znacznie niższa lub wyższa, ale tylko w poziomie skały macierzystej. Podobnie procentowe wysycenie kationami zasadowymi waha się w szerokim zakresie od kilku do kilkudziesięciu procent, jednak w poziomach brunatnienia nie przekracza 30%.Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu

pH H2O

pH KCl

Corg.

Sub.org.

N całk.

C/N

Hh

S

T

V

A

0-12

3,5

2,7

2,64

4,55

0,24

11

17,40

2,65

20,05

13,2

Bbrg

12-22

3,8

3,3

0,77

1,33

n.o.

-

11,10

1,05

12,15

8,6

BbrCg

22-52

4,0

3,5

0,32

0,55

n.o.

-

9,10

2,07

11,17

18,5

Cg

52-100

4,8

3,5

n.o.

n.o.

n.o.

-

5,47

6,62

12,09

54,8

* Miąższość poziomu [cm], Corg. [%], Substancja organiczna [%], N całk. [%], Hh (H+ i Al3+) [cmol (+) kg-1],
S [cmol (+) kg-1], T [cmol (+) kg-1], V [%]


Pozostałe gleby brunatnoziemne Gór Stołowych

Gleba brunatna eutroficzna wyługowana z mieszanych deluwiów
Gleba brunatna dystroficzna z czerwonego spągowca

Gleba brunatna dystroficzna z mułowców

Gleba brunatna eutroficzna wyłogowana
z mułowców
Gleba brunatna dystroficzna typowa z granitów
Gleba brunatna dystroficzna opadowo-glejowa
Położenie punktu na mapie Gór Stołowych
Położenie

Wys. n.p.m.

Siedlisko

FAO-WRB
Lelkowa Góra

720 m n.p.m.

LGw, LMGśw, BMGśw

Stagnic Cambisols
Profil gleby
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Siedlisko
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowe Gór Stołowych