<<< Poprzednia Gleba Powrót do Mapy Następna Gleba >>>

Gleby brunatne eutroficzna wyługowana z mieszanych deluwiów

 

...



Pozostałe gleby brunatnoziemne Gór Stołowych

Gleba brunatna dystroficzna z czerwonego spągowca

Gleba brunatna dystroficzna z mułowców

Gleba brunatna dystroficzna opadowo-glejowa
Gleba brunatna eutoficzna wyługowana z mułowców
Gleba brunatna dystroficzna typowa z granitów
Gleba brunatna eutroficzna wyługowana z mieszanych deluwiów
Położenie punktu na mapie Gór Stołowych
Położenie

Wys. n.p.m.

Siedlisko

FAO-WRB
Radków

410 m n.p.m.

LGśw, LMGśw

Haplic Cambisols
Profil gleby
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Siedlisko
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowe Gór Stołowych