<<< Poprzednia Gleba Powrót do Mapy Następna Gleba >>>

Gleby brunatne dystroficzne wytworzone z czerwonego spągowca

 

Gleby brunatne dystroficzne typowe wytworzone z czerwonego spągowca występują na północnych obrzeżach Parku Narodowego u podnóży stoków oraz na stokach do wysokości 480-500 m n.p.m. Są łatwe do wyodrębnienia w terenie ze względu na unikalną czerwono-ochrową barwę odzwierciedlająca obecność silnie zdyspergowanych tlenków żelaza.

Są to gleby bardzo głębokie, słabo szkieletowe i w niewielkim stopniu pokryte blokami piaskowca zrzuconymi z wyżej leżących urwisk. Posiadają uziarnienie piasków gliniastych lub glin piaszczystych, na ogół niecałkowite, z przewarstwieniami materiałów drobniejszych lub grubszych (szkieletowych). Odczyn tych gleb jest kwaśny, co przejawia się w wartościach pH H2O 3,7-3,8 w warstwach powierzchniowych, rosnących do 4,2-4,7 w dolnych partiach profili. Od innych gleb brunatnych dystroficznych odróżnia je wyższa zawartość zasadowych kationów wymiennych (nawet do 12 cmol(+) kg-1 gleby) i wyższy stopień wysycenia zasadami – w granicach 10-30%.

Gleby te położone są w korzystnych warunkach topograficznych i mikroklimatycznych, toteż tworzą dobre siedliska lasu górskiego świeżego (LGśw). Przy większej domieszce zwietrzeliny piaskowcowej i silniejszym wyługowaniu są to nieco uboższe siedliska lasu mieszanego górskiego (LMGśw).

W klasyfikacji FAO-WRB (IUSS 2006) gleby brunatne dystroficzne wytworzone z czerwonego spągpwca należą do kambisoli,  najczęściej do Haplic Cambisols (dystric), niekiedy również z przyrostkiem chromic (od czerwonego zabarwienia).

Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu

pH H2O

pH KCl

Corg.

Sub.org.

N całk.

C/N

Hh

S

T

V

Ah

0-5

3,7

3,0

4,73

8,15

0,21

23

7,72

1,03

8,75

11,8

Bbr1

5-21

4,0

3,5

0,97

1,67

0,04

25

3,07

0,85

3,92

21,7

Bbr2

21-60

4,0

3,6

0,06

0,1

n.o.

-

7,05

0,54

7,59

7,1

C

60-100

4,2

3,6

0,01

0,02

n.o.

-

6,67

2,74

9,41

29,1

* Miąższość poziomu [cm], Corg. [%], Substancja organiczna [%], N całk. [%], Hh (H+ i Al3+) [cmol (+) kg-1],
S [cmol (+) kg-1], T [cmol (+) kg-1], V [%]


Pozostałe gleby brunatnoziemne Gór Stołowych

Gleba brunatna eutroficzna wyługowana z mieszanych deluwiów
Gleba brunatna dystroficzna z mułowców

Gleba brunatna dystroficzna opadowo-glejowa

Gleba brunatna eutroficzna wyłogowana
z mułowców
Gleba brunatna dystroficzna typowa z granitów
Gleba brunatna dystroficzna z czerwonego spągowca
Położenie punktu na mapie Gór Stołowych
Położenie

Wys. n.p.m.

Siedlisko

FAO-WRB
Radków

420 m n.p.m.

LGśw, LMGśw

Haplic Cambisols
Profil gleby
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Siedlisko
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowe Gór Stołowych