Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Akcje

Kompostownia Janówek (27 marca 2012)

Nasze koło nawiązało współprace z kompostownią odpadów zielonych na Janówku.  W dniu 27.03.2012 zostały pobrane próbki do analiz laboratoryjnych.  Celem naszych badań jest określenie wartości nawozowej kompostu wyprodukowanego na bazie odpadów zielonych z terenu Wrocławia.


Kompostownia Janówek - 2012

Przeprowadzone zostaną następujące badania:

Właściwości fizyczne

zawartość suchej masy,
zawartość ceramiki i szkła,
wilgotność,
temperatura.

Właściwości chemiczne

odczyn,
zawartość Corg,
zawartość Nog,
zawartość metali cieżkich (Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Cd oraz Ni)
zawartość przyswajalnych składników: potasu, fosforu oraz magnezu.


Wszystkie analizy zostaną przeprowadzone w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przez studentów SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska. Opiekę nad projektem sprawuje dr Beata Łabaz. Pracami laboratoryjnymi zajmują się inż. Dawid Nowacki, inż. Małgorzata Popenda, inż Katarzyna Słoma, inż. Ela Musztyfaga oraz inż. Krystian Łakomski.

Wyniki naszych badań chcieli byśmy przedstawić na ogólnopolskich konferencjach studenckich w formie posterów i referatów.


Kompostownia Janówek - 2012