Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Akcje

Arboretum przy Nadleśnictwie Syców - Niepylak Apollo

W dniu 21 kwietnia 2011 roku odbył się wyjazd studentów SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska do Arboretum w Sycowie, gdzie realizowany jest program reintrodukcji motyla Niepylaka Apollo zagrożonego wyginięciem w skali globalnej. Program realizowany jest za zgodą Ministra Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jest to autorski program mgr inż. Jerzego Budzika, absolwenta naszej uczelni. Hodowla motyla prowadzona jest metodą ex situ, a populacja sprowadzona została z Pienińskiego Parku Narodowego. Członkowie SKN są zaangażowani w badania właściwości fizykochemicznych gleb i występujących gatunków roślin w kontekście naturalnych stanowisk występowania Niepylaka Apollo. Do arboretum studenci wraz z opiekunami SKN dojechali autobusem „Beskid” trasą: Wrocław (pl. Grunwadzki) – Stradomia. W Stradomi, piechotą (ok. 3 km) dotarli do arboretum i docelowo, do miejsca, gdzie prowadzona jest przez Pana Jerzego Budzika, hodowla Niepylaka Apollo. Pan Budzik ze szczegółami zapoznał studentów z całym cyklem rozwojowym motyla, a przede wszystkim z problemami jego reintrodukcji. Opowiedział historie istniejących w przeszłości stanowisk motyla na Dolnym Śląsku i zapoznał z planami ich odnowień, a także próbami stworzenia nowych stanowisk w Tatrach i Pieninach. Problemem, który obecnie jest najważniejszy, to brak naturalnych stanowisk rozchodnika, który jest pokarmem dla gąsienic. Studenci w ramach współpracy pobrali próbki glebowe do analiz laboratoryjnych i oznaczyli rośliny występujące na terenie prowadzonej hodowli. Autobusem ze Stradomi o godz. 15.20 wrócili do Wrocławia.