Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Konferencje

V Międzynarodowe Sympozjum Młodych Przyrodników "Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska - interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników"

Studenckie Koło Naukowe Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska już po raz drugi uczestniczyło w Międzynarodowym Sympozjum Młodych Przyrodników, organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Konferencja Zielona Góra 2010

Celem wyjazdu było zaprezentowanie wyników prac realizowanych w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska. Zgłoszono pięć prac, w tym cztery prezentacje ustne i jeden poster:

Prezentowane zagadnienia:

Sesja Posterowa:

Metale ciężkie na glebach leśnych i łąkowych Parku Narodowego Gór Stołowych – Anna Pyra (wyróżnienie)

Prezentacje Ustne:

Zasoby węgla organicznego w glebach Gór Stołowych – Anna Sądur (2 miejsce)

Zasobność gleb w fosfor jako wskaźnik zróżnicowania żyzności ekosystemów Parku Narodowego Gór Stołowych – Oskar Bojko (wyróżnienie)

Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w glebach Parku Narodowego Gór Stołowych na tle czynników naturalnych i antropogenicznych – Magdalena Sobolewska

Historia i działalnośc Studenckiego Koła Naukowego Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska – Leszek Gersztyn


Konferencja Zielona Góra 2010 - Leszek Gersztyn

Dyplomy