Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Konferencje

Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

14 maja 2012 roku dwoje członków Naszego Koła Naukowego wyjechało do Olsztyna na XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych – „Koła Naukowe szkołą twórczego działania”. Seminarium miało charakter interdyscyplinarny, a jego celem była wymiana osiągnięć studenckich kół naukowych działających na uczelniach wyższych w kraju i za granicą. Obrady odbywały się w różnych sekcjach: kształtowania i ochrony środowiska, nauk biologicznych, ekonomicznych, geodezyjnych, humanistycznych, matematycznych i informatycznych, medycznych, o żywności, pedagogicznych, politycznych, prawnych, społecznych, technicznych, weterynaryjnych, zootechnicznych i produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej.

Następnego dnia po przybyciu na miejsce, potwierdzeniu udziału i otrzymaniu niezbędnych materiałów konferencyjnych członkinie Naszego Koła udały się na obrady do swoich sekcji. Elżbieta Musztyfaga została przydzielona do sekcji Nauk Biologicznych, gdzie zaprezentowała poster pt. „Zależność pomiędzy składem drzewostanu, a akumulacją pierwiastków śladowych w glebach leśnych Parku Narodowego Gór Stołowych”. Katarzyna Słoma została przydzielona do sekcji Kształtowania i Ochrony Środowiska, gdzie przedstawiła prezentację na temat „Zróżnicowania odczynu gleb leśnych występujących na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych”. Wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe i poszerzały dotychczasową wiedzę uczestników. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień w danych sekcjach, odbyła się krótka dyskusja. Później komisja udała się na naradę a organizatorzy tegorocznego Seminarium oprowadzili uczestników po Katedrze Geologii i Gleboznawstwa. Następnie zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody. Nasza Członkini Koła Katarzyna Słoma zajęła 3 miejsce.Konferencja Olsztyn 2012 - Katarzyna Słoma

Po ogłoszeniu wyników nasze koleżanki udały się na obiad, a potem na zwiedzanie Kampusu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Wieczorem odbyła się integracyjna Biesiada wraz z ogniskiem, na którą licznie przybyło większość uczestników Seminarium. Można było nawiązać nowe znajomości, jak i w luźnej atmosferze porozmawia o pracach w Kołach Naukowych. Następnego dnia z samego rana członkinie Koła wyruszyły w drogę powrotną do Wrocławia.