Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Konferencje

II Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych

W dniach 21- 22 maja 2012 miała miejsce II Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych organizowana przez Uniwersystet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Sesja rozpoczęła się oficjalnym przywitaniem gości oraz uczestników przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich. Następnie rozpoczęły się wystąpienia studentów, którzy przekazali nam wyniki swoich prac w Sesji referatowej. Po zakończeniu pierwszego dnia sesji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad. Organizatorzy zadbali także o inne atrakcje. Przez ponad dwie godziny mieliśmy okazję podziwiać uroki jednego z najstarszych miast Polski, a mianowicie Krakowa, miasta o ponadtysiącletniej historii. Na zakończenie pełnego wrażeń dnia wzięliśmy udział w rejsie statkiem po Wiśle, gdzie mieliśmy możliwość integracji z członkami kół naukowych pochodzącymi z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Drugi dzień sesji zawierał w sobie przede wszystkim Sesję Posterową, w której udział wzięło ponad 40 uczestników, w tym także studenci z uczelni zagranicznych. Katarzyna Szewc zaprezentowała temat: „Zróżnicowanie koncentracji metali ciężkich w różnych typach próchnic gleb leśnych Parku Narodowego Gór Stołowych”. Po ogłoszeniu wyników sesji referatowej i posterowej oraz podsumowaniu i zamknięciu sesji wszyscy uczestnicy z głowami pełnymi wspomnień opóścili Kraków i udali do domów.