Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Konferencje

Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Kraków 14.05.2011r.

W dniu 14.05.2011 w sali konferencyjnej krakowskiego hotelu Major odbyła się Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola dokonań studentów a możliwości osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów”. Troje z członków naszego koła w składzie Oskar Bojko, Anna Sądur oraz Magdalena Sobolewska miało okazje zaprezentować badania koła związane z monitoringiem środowiska przyrodniczo-glebowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych w postaci prezentacji multimedialnej oraz posteru.


Konferencja Kraków 2011

Konferencja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9.00. Podzielona była na dwie sesje, z których pierwsza obejmowała prezentacje multimedialne. Anna Sądur wygłosiła referat na temat „Zasoby węgla organicznego w glebach Gór Stołowych”, natomiast Oskar Bojko zaciekawił uczestników prezentacją na temat „Zasobność gleb w fosfor jako wskaźnik zróżnicowania żyzności ekosystemów PNGS. W sesji posterowej prezentowała się Magdalena Sobolewska omawiając „Wpływ skały macierzystej i użytkowania terenu na zawartość makroelementów w glebach PNGS. Za to właśnie wystąpienie koło otrzymało 2 miejsce w sesji posterowej. W hotelu Major odbył się wspólny obiad w czasie przerwy pomiędzy sesjami, natomiast wczesnym wieczorem wszyscy uczestnicy oraz organizatorzy wybrali się na zwiedzanie urokliwego Krakowa oraz wspólną integrację. Odbyły się liczne, czasem burzliwe rozmowy o życiu studentów i ich pasjach naukowych.


Konferencja Kraków 2011

Zaznaczyć trzeba, że tematyka prezentowanych tematów była niezwykle różnorodna i zaskoczyła nawet organizatora konferencji P. dr inż. Marcina Kuczerę. Zainteresowania młodych naukowców, choć tak różne pozwalają stwierdzić, że czas studiów to okres nowych wyzwań, poszukiwań oraz pierwszych zawodowych sukcesów. Czy sukcesy te zaowocują w przyszłym pełnym życiu zawodowym, czas pokaże.

Dyplomy